OLYMPIAD

OLYMPIAD, ОЛИМПИАДА – ХУРГИАН

(шатар, тоо, газар зүй, хэл зүй, тооцоолуур, ой тогтоолт зэргээр хугацаа товлон тогтмол явуулах олон улсын оролцогчдын тэмцээн наадам)

Бусадтай хуваалцах: