NOTARY

NOTARY, НОТАРИУС, НОТАРИАТЧ – ГЭРЧЛЭГЧ

(гэрээ хэлцэл, бичиг баримт зэргийн үнэн болохыг нь гэрчлэх эрхтэй хуульч)

Бусадтай хуваалцах: