NOODLE

NOODLE, ЛАПША – МЯНТУУЗ

(исгэлгүй зуурсан гурилыг элдэж, голчлон нарийн зурвасууд болгон зүсэж бэлтгэсэн, үүнийг чанаж эсвэл урьдчилан боловсруулаад халуун усанд дэвтээж болгосон нь)

Бусадтай хуваалцах: