NO OBJECTION CERTIFICATE

NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) – ҮЛ ТАТГАЛЗЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ (ҮТГ)

(болж байгаа үйл явдлаас татгалзах зүйлгүй болохоо илэрхийлсэн бичиг)

Бусадтай хуваалцах: