NEWT

NEWT – ГҮРВЭС

(богино хөл, урт сүүл, хүйтэн цустай, газар ба усны аль алинд амьдарч чаддаг хоёр нутагт жижиг амьтан)

Бусадтай хуваалцах: