NEWSCASTER

NEWSCASTER, ДИКТОР – НЭВТРҮҮЛЭГЧ

(зурагт эсвэл хүлээн авагчаар мэдээ нэвтрүүлэх хүн)

Бусадтай хуваалцах: