NEON

NEON, НЕОН – ШИНЭГ

(өнгөгүй, үнэргүй, идэвхгүй, агаар мандлын найрлагад бага хэмжээтэй ордог хий төлөвтэй хувилахуйн махбодь, агаар сийрэг орчинд цахилгааны үйлчлэлээр улбар шар өнгөөр цацрах тул гэрэлтүүлэг, хаяг, сурталчилгааны самбарт ашигладаг)

Бусадтай хуваалцах: