MYRRH

MYRRH – ГУШУУ

(Commiphora төрөлд багтах намхан, өргөст модноос гаргаж авах бохиг жилий)

Бусадтай хуваалцах: