MORTARMAN

MORTARMAN, МИНОМЁТЧИН – ТЭСЭРГЭГЧ

(тэсэргүүрээр буудах хүн)

Бусадтай хуваалцах: