MIMIC

MIMIC – ИЖИЛСГЭХ

(зугаацуулах, шоглох зэрэг зорилгоор хүний үг яриа, зан авир, үйлдэл хөдөлгөөнийг ижилсгэн үзүүлэх)

Бусадтай хуваалцах: