MILITARISM

MILITARISM, МИЛИТАРИЗМ – ЦЭРЭГЛЭХҮЙ

(улс орны ашиг сонирхлыг цэрэг зэвсгийн хүчээр бодитой болгох гэсэн санаархал)

Бусадтай хуваалцах: