MICRO-ORGANISM

MICRO-ORGANISM, МИКРООРГАНИЗМ – БИЧИЛ БИЕТЭН

(нян, ян зэрэг нүдэнд харагдахааргүй өчүүхэн жижиг хэмжээтэй амьд бие махбодь)

Бусадтай хуваалцах: