METAPHYSICS

METAPHYSICS, МЕТАФИЗИКА – ГҮҮРЭХҮЙ

(бодит ертөнцийн оршин тогтнолыг тайлбарлах гүн ухааны уламжлалт номлол)

Бусадтай хуваалцах: