MEDIATOR

MEDIATOR – ЗУУЧ

(дундын маргаантай хүмүүс, бүлэг зэргийг эвлэрүүлэх зорилготой хүн, байгууллага гэх мэт)

Бусадтай хуваалцах: