MECHANIC

MECHANIC, МЕХАНИК, МЕХАНИКЧ – ОНЬСЧ

(тоног төхөөрөмж хийдэг, хэрэглэдэг эсвэл засдаг ур чадвартай ажилчин)

Бусадтай хуваалцах: