MATTER

MATTER, МАТЕРИЯ – БОДЬ

(тодорхой орон зайг эзлэх биетэй, агуулагдахуун бүхий цултайгаар оршин тогтнох эгэл хэсэг)

Бусадтай хуваалцах: