MATERIAL

MATERIAL, МАТЕРИАЛ – ЭД

(аливаа зүйлийг бүтээж бүрдүүлсэн бодис)

Бусадтай хуваалцах: