MASK

MASK, МАСКА – БАГ

(айлгах, инээлгэх, танигдахгүй байх зэрэг зорилгоор зүүх нүүрний зарим хэсгийг эсвэл нүүрийг бүхэлд нь хаах халхавч)

Бусадтай хуваалцах: