MARKETING

MARKETING, МАРКЕТИНГ – ХЭРЭГЛЭЭЖҮҮЛЭЛТ

(зах зээлийн судалгаа, зар сурталчилгаа зэргээр бараа үйлчилгээний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх үйлдэл)

Бусадтай хуваалцах: