MANNEQUIN

MANNEQUIN, МАНЕКЕН – ХҮНДЭЙ

(хувцсыг өмссөн байдлаар нь үйлчлүүлэгчид үзүүлэхээр хийсэн хүн дүрстэй загвар)

Бусадтай хуваалцах: