MANDOLIN

MANDOLIN, МАНДОЛИНА – ТОВШВОР

(дөрвөн хос утастай, пийпаатай төстэй чавхдаст хөгжмийн зэмсэг)

Бусадтай хуваалцах: