MANDARIN

MANDARIN, МАНДАРИН – БЭРСҮҮТ ЖҮРЖ

(Citrus reticulataгэх мод, мөн түүний хавтгайдуу бөөрөнхий хэлбэртэй, улбар шар өнгөтэй, сул хальстай жимс)

Бусадтай хуваалцах: