MAGMA

MAGMA, МАГМА, МААГМА – ШАРАГ

(газрын гадаргын гүнд өндөр хэм ба нам даралтын орчинд чулуулаг хайлж үүсэх голчлон царууцын холимогуудын найрлагатай хайлмал шингэн)

Бусадтай хуваалцах: