MACHINIST

MACHINIST, МАШИНИСТ, МАШИНЧ – ТӨХӨӨРӨГЧ

(тоног төхөөрөмж ажиллуулдаг хүн)

Бусадтай хуваалцах: