MACHINE

MACHINE, МАШИНА – ТӨХӨӨРӨГ

(хамтдаа тодорхой ажил гүйцэтгэх оньст, цахилгаан, цахим  зэрэг бүрдэл хэсгүүдтэй тоног төхөөрөмж)

Бусадтай хуваалцах: