LOTTO

LOTTO, ЛОТО, ЛОТОО – ШАВГА

(уутнаас сугалсан тоог тохирох хоосон нүдэнд нь тавих замаар эгнээгээ түрүүлж дүүргэсэн нь хожих тоглоом)

Бусадтай хуваалцах: