LEUCOCYTE

LEUCOCYTE, ЛЕЙКОЦИТ – ЦАГААН ЭС

(цус, тунгалгийн шингэн зэрэгт эргэлдэн өвчин эсэргүүцэх үүрэгтэй, бөөмтэй, өнгөгүй тунгалаг эс)

Бусадтай хуваалцах: