LEMUR

LEMUR, ЛЕМУР – БУГ

(Lemuridae овгийн шонтгор хоншоор, урт сүүлтэй, модонд асаж амьдардаг сүүн тэжээлтэн)

Бусадтай хуваалцах: