LATIN

LATIN, ЛАТИНСКИЙ, ЛАТИЙН – ЖАЛДАМ

(Италийн эртний хэлүүдийн нэг)

Бусадтай хуваалцах: