LANTHANUM

LANTHANUM, ЛАНТАН – ДАЛДАХ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, агаарт хурдтай исэлддэг, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

Бусадтай хуваалцах: