LANDING OPERATION

LANDING OPERATION, ДЕСАНТ – ГАЗАРЛАГА

(эсрэг талын нутаг дэвсгэрт байлдааны үйл ажиллагаа явуулахаар нисэх болон хөлөг онгоцноос цэрэг зэвсэг буулгах үйл явц)

Бусадтай хуваалцах: