LAMINATOR

LAMINATOR, ЛАМИНАТОР – ДОЛОЛГУУР

(хэвлэмэл зураг, бичиг баримт зэргийг хамгаалах, өнгөжүүлэх гэх мэт зорилгоор нимгэн, тунгалаг эдээр бүрэх төхөөрөмж)

Бусадтай хуваалцах: