JUDOIST

JUDOIST, ЖҮДОЧ, ЖҮДОЧИН – ЖАЛГУУМЧ

(өрсөлдөгчөө шидэж унагаах, өчих, боох, дарах зэргээр хөдөлгөөнгүй болгох зэвсэггүй тулааны урлаг, наадлын тамирчин)

Бусадтай хуваалцах: