JEEP

JEEP, ДЖИП, ЖИЙП – БАРТААНЫ ТЭРЭГ

(дөрвөн дугуйгаараа маажих суудлын тэрэгний төрөл)

Бусадтай хуваалцах: