JADE

JADE – ХАШ

(гоёл чимэглэлд хэрэглэдэг, голцуу ногоон өнгөтэй, хөнгөн цагаанба хуж эсвэл шохор ба гүрийн царууцаас тогтох хатуу чулуу)

Бусадтай хуваалцах: