IRRATIONAL

IRRATIONAL, ИРРАЦИОНАЛ – УЧИРГҮЙ

(утга учиргүй зүйлийг заасан)

Бусадтай хуваалцах: