INTERFERENCE

INTERFERENCE, ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ – ХАРГААН

(мөргөлдсөн долгионуудын далайц ихсэх эсвэл багасах үзэгдэл)

Бусадтай хуваалцах: