INSPIRATION

INSPIRATION – ОНГОД

(хэн нэгэнд ямар нэг зүйлийг харсан эсвэл сонссон даруйд гайхалтай шинэ санаа төрүүлж, урлаж бүтээх хүсэлтэй болгох үйл явц)

Бусадтай хуваалцах: