INERTIA

INERTIA, ИНЕРЦИЯ – ЭРЧ   

(хөндлөнгийн хүч үйлчлээгүй л бол өөрийн байгаа байдлаа эсвэл хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлэх биетийн шинж чанар)

Бусадтай хуваалцах: