INDUCTION

INDUCTION, ИНДУКЦИЯ – ЕРӨНЧЛӨЛ

(тусгаар тохиолдлуудаас нэгтгэн дүгнэх замаар ерөнхий зүй тогтлыг гаргаж авах үйл явц)

Бусадтай хуваалцах: