INDIGNATION

INDIGNATION – ЗЭВҮҮЦЭЛ

(шударга бус эсвэл утга учиргүй зүйлээр өдөөгдсөн уурлах, цочирдох мэдрэмж)

Бусадтай хуваалцах: