INDICATOR

INDICATOR, ИНДИКАТОР – ИЛТГҮҮР 

(тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны нөхцөл байдлыг харуулах хэрэгсэл)

Бусадтай хуваалцах: