INDIAN INK

INDIAN INK, ТУШЬ – ЭНЭТХЭГ БЭХ

(ус ба хөөг царцмагаар найруулж хийсэн өтгөн, хар голдуу өнгөтэй бэх)

Бусадтай хуваалцах: