IMAGING

IMAGING – ДҮРСЛЭЛ

(тооцоолуурын дэлгэц рүү дүрсийг авах, хадгалах, үзүүлэх үйл явц)

Бусадтай хуваалцах: