IMAGE-MAKER

IMAGE-MAKER, ИМИДЖМЕЙКЕР – ҮЗЭМЖ БҮТЭЭГЧ

(хувь хүн, бүтээгдэхүүн эсвэл байгууллагын талаар эерэг эсвэл ашигтай ойлголт төрүүлэхийн тулд сурталчилгаа, нийттэй харилцахуйн аргуудыг хэрэглэж үйлчлэх хүн)

Бусадтай хуваалцах: