IDEOLOGY

IDEOLOGY, ИДЕОЛОГИЯ – ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

(улс төрийн эсвэл эдийн засгийн тогтолцооны тулгуур ойлголтууд)

Бусадтай хуваалцах: