HUMOUR

HUMOUR – ХОШИГНОО

(аливаа зүйлийн хөгжилтэй чанар эсвэл хөгжилтэйг нь мэдэрч инээх чадвар)

Бусадтай хуваалцах: