HOWLITE

HOWLITE – ХЭРВЭН

(Ca2B5SiO9(OH)5 – гадна төрхөөрөө цэцэгт байцаа мэт харагдах цагаан өнгөтэй, саарал эсвэл хар судалтай эрдэс чулуу)

Бусадтай хуваалцах: