HIGHLIGHTER

HIGHLIGHTER – ТОДОСГУУР

(хэвлэсэн үгс зэргийг дээрээс нь өнгөөр ялган будахад гэрэлтэж харагдан шууд уншигдахаар эсвэл нүдэнд өртөхөөр болгодог бичгийн хэрэгсэл)

Бусадтай хуваалцах: