HELIUM

HELIUM, ГЕЛИЙ – НАРХИ

(өнгөгүй, үнэргүй, хоргүй, агаараас хөнгөн, хувилахуйн идэвхи нэн бага хий)

Бусадтай хуваалцах: